Về việc đóng cửa website Hội Quán Truyện    xem tiếp
Ớt bảy màu - Tập 2 (Chương 7)
Tập 2 - Chương 7 (Lâu rồi không gặp, đội trưởng)
Black Jack (Bác sĩ quái dị) - Tập 24 (Chương 3)
Tập 24 - Chương 3 (Mây tan sương tạnh)
Ớt bảy màu - Tập 2 (Chương 6)
Tập 2 - Chương 6 (Ồn ào quá)
Black Jack (Bác sĩ quái dị) - Tập 24 (Chương 2)
Tập 24 - Chương 2 (Cứu thầy trong danh dự)
Ớt bảy màu - Tập 2 (Chương 5)
Tập 2 - Chương 5 (May mắn)
Black Jack (Bác sĩ quái dị) - Tập 24 (Chương 1)
Tập 24 - Chương 1 (Vị Tổng thống phụ mổ)
Ớt bảy màu - Tập 2 (Chương 4)
Tập 2 - Chương 4 (Mẹ trong ký ức)
Black Jack (Bác sĩ quái dị) - Tập 23 (Chương 5)
Tập 23 - Chương 5 (Song sinh dính liền)
Ớt bảy màu - Tập 2 (Chương 3)
Tập 2 - Chương 3 (Người trong giấc mơ)
Black Jack (Bác sĩ quái dị) - Tập 23 (Chương 4)
Tập 23 - Chương 4 (Danh dự và tiền bạc)
Mới nhất
15/11/2016
Xem nhiều nhất
Lượt xem: 23019
Lượt xem: 10271
Top Truyện Nhiều Tập
Mới nhất
15/11/2016
Xem nhiều nhất
Lượt xem: 23019
Lượt xem: 10271
Top Truyện Nhiều Tập